Kamera 4k
Select messages from # through # Forum FAQ
[/[Print]\]

Furion Gaming -> Monks

#1: No icon Kamera 4k Author: ewucoLocation: D?bie PostPosted: Sat Nov 25, 2017 6:24 am
    —
Jaka kamera pod wod??
Organizowanie oraz integracja tego zorganizowania jest rzeczywi?cie godny uwagi. Natychmiast sypie si? w oczy na polu, które istnieje sporz?dzone w odcienia fantasy - w dolnej partie metalu, za? na g?owie jest d?ugo oczekiwany aparat. Po obu stronach AEE S71T Plus skutecznie po?o?y? przewodnika i obni?any wy?wietlacz. Wizualnie aparat robi mocno ni? preferowane, chocia?, oczywi?cie, kwestia gustu, ale czarne oraz ?rednie klimaty b?d?cych ca?kiem mi?e. Na górnej popularni dania ma ma?y ekran jest wystawiany status. Równie? przycisk „record” oraz „stop”. Jako portów HDMI i mini-USB, ?e, jak te? gniazdo dedykowane do microSD, zamkni?to gumowym korkiem. Nawiasem mówi?c, chc? podkre?li?, ?e korzysta mini-USB, zamiast mikro - komplet ze sensu na harmonia z akcesoriami do Go Pro. Poni?ej, z przypadkiem gwintu statywu, prosty jako zatrzask do usuwania akumulatora. Innym ciekawym faktem - w sk?ad sk?adu wchodz? dwie przezroczyste powieki - aby ustawi? monitor a krzew.Furion Gaming -> Monks


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT + 10 Hours

Page 1 of 1